חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חיילים שאינם מקובצים - האם מצטרפים למנין

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
א. בבית הכנסת - אדם שעומד ומתפלל מחוץ לבית הכנסת, האם מצטרף למנין שבתוך בית הכנסת?
ב. בשטח - על איזה שטח אפשר להתפרס כשמתפללים בשטח פתוח?
ג. המשנ"ב בסימן צ' ס"ק י"א כותב, שבמידת האפשר, עדיף להתפלל בין אילנות. כיצד להתנהג עפ"ז בתפילה בשטח?

תשובה

א. העומד מחוץ לבית הכנסת:
אם עומד ליד חלון ורואה את המתפללים, והם רואים אותו, מצטרף למנין, כלומר:

  1. אם יש תשעה בפנים והוא בחוץ, משלים לעשרה.
  2. אם יש תשעה בפנים והוא בחוץ, משלים לעשרה.

אם לא עומד ליד חלון:

  1. לא משלים למנין - אם יש תשעה בבית הכנסת, לא משלים לעשרה.
  2. אם יש עשרה בפנים, עונים עמהם קדש וברכו.

ב. בשטח - אם רואים אלו את אלו (וכמובן, גם שומעים), מצטרפים.
ג. אם נמצאים באזור מיוער, יש להשתדל להתפלל בין האילנות. אם מחוץ למקום מיוער, אפשר להתפלל במקום בו נמצאים, ולא לחפש מקום אחר.

מומלצים