חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

עמידה בתפילה באוטובוס

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
בשעת הדחק כאשר צריך להתפלל באוטובוס - מה הדין לעניין עמידה בקטעים שצריך? (קדיש, שמונה עשרה, קדושה, י"ג מידות וכדומה).

תשובה

בסימן צ"ד סע' ה' כותב המחבר, שאדם הנוסע בעגלה, אם יכול לעמוד במקום הכריעות ולכרוע, יעמוד ויכרע.
הרמ"א מוסיף, שאם רוכב על הבהמה ואינו יכול לעמוד, יפסע עם הבהמה 3 צעדים לאחור.
א"כ הנוסע ברכב פרטי, מותר לו להתפלל בישיבה, אם בלי זה יפסיד זמן תפילה. אכן, בסע' ט' ממשיך השו"ע וכותב, שאם יורד מהרכב ועדיין בתוך זמן תפילה, יחזור ויתפלל תפילת עמידה, אולם המשנ"ב שם בס"ק כ"ז כותב בשם המג"א שאינו חוזר ומתפלל, וכן המנהג.
הנוסע באוטובוס, ובוודאי במטוס, אם יכול לקום ולכרוע, ובסוף התפילה לצעוד 3 צעדים לאחור, יעשה כן, ואם אינו יכול, ישב ויתפלל כל התפילה בישיבה [גם כאשר יושב - בתפילת שמונה עשרה יצמיד רגליו כמו בעמידה (סימן צ"ה ס"ק ב')]. בין אם התפלל מעומד ובין אם מיושב - יוצא ידי חובה ואינו צריך להתפלל שוב.
ברכבת שאפשר לעמוד, ללכת, לכרוע, לצעוד לאחור, אפשר לכתחילה לתכנן להתפלל. ואכן, נהוג לעשות מניינים לתפילה ברכבת בשעות הבוקר.
בזמנו, התיר הרב דוד ספקטור זצ"ל, להכניס ספר תורה לאחד הקרונות ברכבת, והיו קוראים בו בתורה בשני וחמישי.

מומלצים