• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

עולם שכולו טוב...

הרב מרדכי וולנוב

הקב"ה ברא את העולם כדי להיטיב לבריותיו. משעה שניתנה תורה לישראל, הכוח לפתח וליצור ניתן לבשר ודם. ניתן להתבונן על התפתחות העולם בצורה חשדנית, לחשוב שבכל פיתוח מסתתרת כוונה רעה, אך ניתן גם להתבונן על העולם בעין טובה ולהבין שאם כך הקב"ה מגלגל את הדברים הרי שהם טובים. הנזיר מביא קורבן חטאת על שהזיר עצמו מן היין. הדרך הנכונה בחיים היא למצוא איזונים ולא להתרחק מהבריאה ומהתוצרים שלה. התבוננות חיובית על העולם מביאה את האדם להתבונן באופן חיובי גם על אחרים וגם על עצמו ומתוך כך לצמוח ולגדול. שבת שלום!

מומלצים