• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דברי מוסר וברכת התורה לאחר שינה ביום

הרב אליקים לבנון

לאחר גמר סעודה ישוב ללמוד, אם צריך לישון לא יישן יותר מ-60 נשימות- כחצי שעה. צריך לדקדק במעשיו, הטור מביא 7 דברים בהם נדרש דקדוק. אם ישן במיטה ביום צריך לברך ברכות התורה, אבל אם ישן על השולחן וכדו'- שנת ארעי ולא צריך לברך. למעשה, לא נהגו לברך שוב ביום ברכות התורה, אבל אם רוצה לברך יש לו על מי לסמוך. מקור: טור שו"ע סימן רלא. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים