• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

עצבות ושמחה ומה שביניהם...

הרב מרדכי וולנוב

עצבות משתקת היא מידה רעה מאד, אך עצבון שמביא לתיקון יש לו מקום. יסוד זה נרמז לנו בעבודת תרומת הדשן. השמחה היא מידה שחובתנו לשאוף שתהיה נוכחת ביסוד חיינו באופן תמידי ועל כך רומזת התורה בציווי "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". חובתו של האדם להיות שמח במהות ומידי פעם להיות בשברון לב שמביא לתיקון והתקדמות שבת שלום!!

מומלצים