• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

איזון בין חיים אידאלים לחיים פרקטים

הרב מרדכי וולנוב

המחלוקת של משה עם יתרו היתה סביב השאלה האם תורה לומדים מהמקור. משה נענה ליתרו רק בסוגיית המשפט אך יתרו הסכים עם משה במסירת התורה. גם במעמד הר סיני דרשו בני ישראל לשמוע את עשרת הדברות ישירות מה' ולא על ידי משה המתווך. שני דברות ראשונות הצליחו ישראל לשמוע אך את השאר כבר נאלצו לשמוע ממשה. שני הדברות הראשונות הם השורש למצוות עשה ולמצוות לא תעשה ולכן נענה הקב"ה לבקשת ישראל "רצוננו לראות את מלכנו". בחיים יש אידאלים וחיי את הפרקטיקה. פעמים רבות מפחדים לומר את האידאל משום שיש קושי ליישם אותו, אך חובת האדם לדעת שהאידאל חייב להיאמר ויחד עם זה על האדם לדעת שבפרקטיקה ייתכן ויהיו עיכובים, קשיים והתמודדויות. חובתנו בחיים למצוא את האיזון הנכון, מחד לא לחיות רק חיים אידאלים ומאידך לא להישאר רדודים רק בפרקטיקה. שבת שלום!

מומלצים