• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכה על ירק מבושל

הרב אליקים לבנון

האם במצב מבושל יש הבדל בין ירקות לפירות? ההבדל בין ירקות מבושלים הנאכלים גם חיים או לא, הבישול משבח או מגרע טור שו"ע סימן רה הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים