• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

משפטי ה' אמת צדקו יחדיו

הרב מרדכי וולנוב

בשונה ממשפט בשר ודם אצל הקב"ה אין אף אחד נענש מעבר למה שנגזר עליו. פעמים שעל אדם תגזר מיתה, אך הגזירה לא תצא אל הפועל משום שהסביבה תסבול מכך. מעשים טובים של אדם הם הפרקליט הטוב ביותר ליום הדין. בכל מקום שמזכירים אשמתו של אדם מזכירים גם את מעשיו הטובים. בעבירות שבין אדם לחברו העונש הוא מידי והאדם יכול לתקן את מעשיו רק מול האדם שפגע בו.

מומלצים