• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

להילחם בשנאת החינם שבימינו

הרב אליקים לבנון

"למדתי שאין נכנסין לחורבה, ולמדתי שמתפללין בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה". אסור להישאר בתשעה באב אלא צריך להתקדם ממנו הלאה, לגאולה. אבל הגאולה היא לא פתאומית ומיידית אלא בתהליך, שלב אחרי שלב, ולכן לא רלוונטי להתפלל על שלבים מאוחרים ורחוקים בגאולה, כמו בניין בית המקדש, אלא צריך להתמקד בשלבים הקרובים והריאליים של הגאולה, כמו להילחם בשנאת החינם שיש בינינו בדור הזה. איך נלחמים בשנאת חינם?

מומלצים