• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

מגילת איכה

הרב דוד טורנר

מגילת איכה היא מאוד מסודרת, פרקים א' ,ב', ד' מסודרים לפי סדר האלף בית, ומדברים על החוסר לעומת עת המקדש, פרק ג' מדבר על ירמיה שמתריס כלפי שמיא על צערו הפרטי ופרק ה' מדבר על השקט לאחר החורבן.

מומלצים