• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מה מותר ללמוד בתשעה באב

הרב אליקים לבנון

כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. מותר ללמוד בתשעה באב רק דברים הקשורים לחורבן. בבוקר לא אומרים את סדר הקרבנות בבוקר תשעה באב וכן פיטום הקטורת. טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"ב.

מומלצים