• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

סיכום דיני פת מבושלת

הרב אליקים לבנון

יש כזית בחתיכה- המוציא. אין כזית: 1)מבושל- מזונות. 2)לא מבושל: א. יש תואר לחם- המוציא. ב. אין תואר לחם- מזונות. על איזה לחם שעבר עיבוד לא מברכים אף פעם ברכת המזון? מה דין לחם ששרו ביין? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח.

מומלצים