• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מה מברכים על מצברייט?

הרב אליקים לבנון

מהם הסוגים בפירורי לחם? טיגון נחשב בישול? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח.

מומלצים