• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וישב - קיום חברה עם עקרונות רוחניים שונים

הרב מרדכי וולנוב

מכירת יוסף הוא אחד האירועים הקשים שהיו בתולדות עם ישראל. התורה בוחרת לתאר את השתלשלות המכירה מנקודת מבט מאד פשוטה ורגשית. יוסף מלשין על האחים, יעקב מגלה יחס מיוחד לבנו יוסף והאחים מתמלאים בקנאה שמביאה אותם לשנוא את יוסף ובסופו של דבר למכור אותו לעבד במצרים. לכל אחד מהמשתתפים בסיפור המכירה היה מניע וכוונה עמוקה, אך התורה מתעלמת מהמניעים ומספרת לנו את הסיפור מנקודת מבט מאד פשוטה של התנהלות קלוקלת בתוך המשפחה. מספור זה אנו למדים שיהיו המניעים עמוקים כמה שיהיו, בראש ובראשונה על האדם לבחון האם בשביל העקרונות הרוחניים הוא לא רומס בדרך את העומדים סביבו.

מומלצים