• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עיון במגילת איכה - חמש סיבות לבכות גם היום

הרב אליעזר קשתיאל

לכאורה מגילת איכה מקוננת על העבר ועל דברים רעים שקרו לעמ"י לאורך הגלות והדורות, ובכלל לא רלוונטית אלינו ולדור שלנו. האם אפשר לקרוא את המגילה ולבכות על הצרות של דורנו? האם אפשר לראות איך הפסוקים פונים אלינו ולא רק מדברים על העבר הרחוק? בשיעור הרב מראה איך מגילת איכה רלוונטית מאוד גם לימינו, ועובר פרק פרק ומסביר על איזו צרה או בעיה שיש בדור שלנו הוא מדבר.

מומלצים