• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין חולה בתשעה באב

הרב אליקים לבנון

מה דין עוברות ומניקות בתשעה באב? עד מתי אישה נחשבת 'יולדת'? איזה חולים פטורים מהצום. למי מקילים בצום דחוי? עדיף שהחולים יאכלו לשיעורים? טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"ד.

מומלצים