• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

המעבר משבת לתשעה באב

הרב אליקים לבנון

עד מתי לומדים בערב תשעה באב? מתי חולצים נעליים בשבת? מה עושים בהבדלה? מה ההבדל בין איסורי אבל לאיסורי יוה"כ? מה ההבדלים בתפילה? טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"ד.

מומלצים