• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין בשר ויין בתשעת הימים

הרב אליקים לבנון

עד מתי אפשר לחדש בגדים? מותר לתפור ולסרוג בתשעת הימים? ממתי לא אוכלים בשר ולא שותים יין? מי שותה את יין ההבדלה? טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א.

מומלצים