• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין שבוע שחל בו ודין כיבוס

הרב אליקים לבנון

מותר לעשות מפגשים משפחתיים? באיזה מצב יהיה אפשר לדלל את השפם? למה אסור לכבס בתשעת הימים? מותר לכבס לכבוד שבת? מותר ללבוש בגדים מכובסים? טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א.

מומלצים