• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חוקת - השפעת הראייה

הרב מרדכי וולנוב

הראייה היא חוש מרומם. דרך הראייה אנו מפנימים מסרים אלוקיים והולכים ומתעלים. חוסר ראייה משאיר דברים בערפל וחוסר ההבנה הולך וגדל. כשם שהראייה מביאה להפנמת דברים חיוביים היא גם מביאה להפנמת דברים שליליים. על האדם לדעת ש"היזק ראייה שמיה היזק" ואם וכאשר הוא יראה דברים לא טובים, ההתמקדות בהם תביא לו נזקים נפשיים ורוחניים. על האדם לא להסתנוור מ"החיות" המדומה של העולם הזה ומחובתנו לדאוג ש"החיות" מעולם הקודש לא תשאר ברובד הפנימי אלא תוקרן היטב כלפי חוץ.

מומלצים