• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

שלושת המדרגות בכח המשער

הרב דוד טורנר

אחרי שבשיעור הקודם דיברנו על 2 קומות המופיעות במדרגת ההשערה, בשיעור זה הרב מבאר איזו קומה נוספת קיימת באותו כח משער. מדוע הרב מכנה את הצל "צליל"? האם אפשר להסביר "ניגון"? למה "משורר ששיער חייב מיתה"? לסיום הרב מבאר את המושג "יובל אולי" בפסקאותיו של הרב באורות הקודש ומסביר את הקישור לסוגייתנו.

מומלצים