• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

דרך האומד וההשערה כשער

הרב דוד טורנר

הרב חוזר על העקרונות שראינו עד עתה, ומבאר באריכות מהי "דרך האומד" שעליה מדבר הרב ומדוע אין לפרש זאת כאומדנא. בהמשך הרב מחבר זאת למושג "השערה" ומסביר מה תפקיד "כח המשער" ולמה הרמב"ם רואו אותו כתנאי הכרחי לנבואה.

מומלצים