• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין תשמיש קדושה

הרב אליקים לבנון

מהם תשמישי קדושה? מה הוא "תשמיש דתשמיש"? מותר להישען על בימת ספר תורה? מה צריך לעשות אם חתיכות שנשברו מקופסת התפילין? מקור-טור שוע סימן קנ"ד.

מומלצים