• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין תשמיש מצווה

הרב אליקים לבנון

יש קדושה בתשמישי מצוה? ובתשמישי קדושה? מה אפשר לעשות עם הציצית? מאיזה שלב? מה הכי טוב? מקור-טור שוע סימן קנ"ד.

מומלצים