• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חשיבות לימוד עיקרי האמונה

הרב אליקים לבנון

כפתיחה לשער ד', הרב מסביר מה היה מצבו הרוחני של הדור שעבורו כתב ר' חיים את הדברים הללו ומה שונה דורנו מדורו (ע"פ מאמר הדור). מה עיקר עסק התורה? במה טעו החסידים? לשם מה נכתבו ספרי המוסר ולמה כיוונו מחבריהם? האם זו הייתה גישתם של רבינו בחיי והרמח"ל. נפש החיים, שער ד', פרק א'.

מומלצים