• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת במדבר - הופעת הרגש מתוך חירות

הרב אליעזר קשתיאל

ספר במדבר הוא ספר הדרך והפרשה אנחנו רואים את ההתארגנות ליציאה. מהי מטרת ההתפקדות ומדוע ללוים יש התפקדות נפרדת? מה כל אחת מהתנועות באה לבטא ומהי מטרת הסדר בהליכה? בבירור זה עוסק השיעור תוך קישור עמוק לדורנו החי בימי הגאולה.

מומלצים