• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

לכתחילה או דיעבד? הפער בין שיטת קאנט לשיטת הרב קוק

הרב דוד טורנר

מאמר דעת אלוקים, עמ' ק"ל. מדוע שיטת קאנט היא התקדמות של העולם? למה בסוף היא מביאה לייאוש? מה מחדש הרב בתפיסת ה"סובייקטיביות אובייקטיבית"?

מומלצים