• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

הקדמה למאמר וביאור שיטת קאנט

הרב דוד טורנר

מאמר דעת אלוקים, עמ' ק"ל. מה מיוחד במאמר זה שלא קיים במאמרים אחרים? מה הטעות שאנשים טועים ביחס אליו? בנוסף, מהי שיטתו של עמנואל קאנט ועל מה הוא בא לתת מענה? מדוע חשוב לומר שדבריו הם רק כמשל ולא שיטת הרב בעצמו?

מומלצים