• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת ויקרא - להקריב ע"מ להתקרב

הרב אליעזר קשתיאל

עבודת הקורבנות היא חיפוש אחר התקרבות לה'. קירבה מגיעה מתוך הקרבה. לכל קורבן סוג הקרבה אחר. עבודתנו היא עמל וחיפוש אחר הקרבה וככה נוצרת אהבה.

מומלצים