• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

כהנים נוספים שנפסלים מלברך

הרב אליקים לבנון

באיזה צורה הפסולים יכולים לחזור לברך? איזה עברות לא פוסלות אותם? באיזה מקרה כהן נפסל בגלל משהו אחר? רווק כהן יכול לברך? מקור-טור שוע סימן קכ"ח.

מומלצים