• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דין כהן קטן

הרב אליקים לבנון

מה ההבדל בין צבע לשאר הדברים הפוסלים לברך? איזה פסול בדיבור יש? למה כן עולים גם מי שיש לו פסול זה? עד מתי נחשב קטן ולא יכול לעלות לברך לבד? מקור-טור שוע סימן קכ"ח.

מומלצים