• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הכהנים האסורים לעלות לברך

הרב אליקים לבנון

הכהן יכול להוסיף ברכה? ולברך ציבור נוסף? מה ההבדל? למי אסור לברך בברכת כהנים? מתי כן יהיה מותר לאנשים אלה? מקור-טור שוע סימן קכ"ח.

מומלצים