• israel

empty label

הרב דני לביא

כיצד לכוון לשם שמים ללא עצבנות דתית?

הרב דני לביא

האם ניתן לכוון לשם שמים בלי להיות נגוע ב'עצבנות דתית'? והאם נשאר מקום לזרימה וספונטניות בחיים שכאלה או שהם צריכים להיות מלאים ב'לשם יחוד'?

מומלצים