• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דין בקשת הגשמים בברכת השנים

הרב אליקים לבנון

מה ההבדל בין חורף לקיץ בדין בקשת הגשמים? על מה חוזרים? על מה מחזירים את החזן? עד איזה שלב בתפילה יכול להגיד "ותן טל ומטר לברכה" ולא לחזור? מקור-טור שוע סימן קי"ז.

מומלצים