• israel

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

קדושת שביעית בגינה ובמטבח

רבני ישיבת אלון מורה

מה דינם של פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית? איך צריך להתנהל במטבח בשנת השמיטה? ומה צריך לעשות בגינה?

מומלצים