• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דני לביא

תפילת הדרך לבין הזמנים

הרב דני לביא

שיעור מומלץ מאוד לבייני"שים לקראת בין הזמנים: מהן הבעיות שיש בבין הזמנים? למה הן נגרמות? איך ראיית החיובי שבבין הזמנים פותרת חלק נרחב מן הבעיות? איך לתכנן את הלו"ז לבין הזמנים הקרוב? למה קביעת עיתים לתורה כ"כ חשובה דווקא בתקופה הזאת? הסבר על מהות החופש ועצות מעשיות כיצד לעבור את התקופה הזו על הצד הטוב ביותר.

מומלצים