• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

ציבור בחזרת הש"ץ

הרב צבי גולדפישר

מדוע אדם לא יכול להוציא חברו בבכות התפילה? במה ברכות אלו שונות משאר ברכות המצוות? 4 הסברים לשאלה - מה על המתפלל לעשות בחזרת הש"ץ?

מומלצים