• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

חזרת הש"ץ ותפילה בציבור

הרב צבי גולדפישר

מהו החלק העיקרי של תפילה בציבור? תפילת לחש או חזרה בקול? מתי נקרא שהתפלל במניין?

מומלצים