• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

סיום תפילת י"ח ונפילת אפיים

הרב צבי גולדפישר

מה מקור הכריעות והפסיעות בסוף התפילה? כמה זמן יש לעמוד אחריה? מאיפה בתנ"ך נלמד דין נפילת אפיים? האם זה חובה או רשות? מהי נוסחה של תפילה זו?

מומלצים