• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

הכריעות בתפילה

הרב צבי גולדפישר

כריעות רבות קבעו לנו חכמים במהלך התפילה ובפרט בתפילת העמידה. מה מקורם? מה המשמעות הרוחנית של כריעות אלו?

מומלצים