• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תזריע מצורע ויום העצמאות - לידה פרטית ולידה כללית

הרב מרדכי וולנוב

טומאת לידה באה בעקבות החיבור בין הגוף לנשמה. החיבור הזה טומן בתוכו קושי גדול לנשמה, אך טומן בתוכו גם פוטנציאל גדול לעלות למעלה מן המלאכים. חובתנו לתחזק כל הזמן את הצד הרוחני ולשעבד את הגוף לרוח ולא להניח לרוח להשתעבד לגוף. בתהליך ההיטהרות יש שלב טכני ושלב רוחני. ברית המילה היא החלק העיקרי בתהליך הרוחני ויש בה קריאת כיוון על מה עלינו לשים את הדגש בהמשך הדרך. כח הדיבור הוא הכח שמבדיל את האדם מן הבהמה. המדבר לשון הרע פוגם בקומת האדם שלו ומטשטש את הפער שיש בינו לבין הבהמה. כשם שתהליך הלידה יש בו תערובת של טומאה וטהרה כך גם בלידת האומה יש התערבות של טומאה וטהרה. תפקידנו כאומה לשים דגש על הרוח ולשעבד החומר לרוח ולא ח"ו לכופף את הרוח לטובת החומר.

מומלצים