• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בא - דרך ארץ

הרב מרדכי וולנוב

דרך ארץ קדמה לתורה והיא תנאי להופעת התורה. בכל זירה וזירה בה אנו נמצאים חובתנו לנהוג במידת דרך ארץ. דרך מידה זו נהיה ישרים יותר טובים יותר ועובדי ה' גדולים יותר!

מומלצים