• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וארא - לחיות את האמונה

הרב מרדכי וולנוב

משה רבינו מבשר לעם ישראל על בוא הגאולה אך העם לא שומע מקוצר רוח ועבודה קשה. טרדות וקשיי החיים מסיחות את דעתנו ומפילות אותנו לייאוש. דרך ההתמודדות היא להעצים את האמונה בבורא יתברך שמו על ידי הידיעה שהקב"ה מהלך אתנו בתוך המחנה. כדי לצמצם את הפער בין הידיעה השכלית לבין הרגש השלילי עלינו לקדש את כוח הדמיון ואת עולם החוויות ולנסות כמה שיותר לתת לשכל ביטויים רגשיים.

מומלצים