• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וישב וחנוכה - הארת פנים

הרב מרדכי וולנוב

פעמים שאנו נקלעים לא עלינו למציאות קשה ומלווה אותנו תחושה שהקב"ה עזב אותנו. עלינו לפקוח את העיניים משום שרבש"ע דואג לשלוח איתותים שגם בשעות הקשות הוא מחבק אותנו. גם כאשר אדם מצליח רבש"ע יכול לשלוח חיבוק שמעיד על הסכמתו למעשיו של האדם.

מומלצים