• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וישלח - יציבות

הרב מרדכי וולנוב

יעקב אבינו עובר הרבה תהפוכות בחיים. התכונה שעוזרת ליעקב להתמודד עם כל הקשיים היא 'יציבות'. יציבות אין משמעותה לפתח חוסר רגישות למה שעובר עלינו ועל הסביבה אלא לפתח יכולת ניהול של האירועים בצורה נכונה, כך שגם אם קשה, עדין לא נשבר ונתרסק אלא נדע להרים את הראש. אחד הדברים שמערערים את היציבות זה חוסר שלמות, ככל שנשכיל לעשות את הדברים בצורה שלמה יותר כך נצטרך להתמודד פחות עם קשיי הדרך. אחד הגורמים העיקריים לחוסר יציבות זה הפחד, אסור לתת לפחד לנהל אותנו, ולשתק אותנו אלא צריך להיות מודע לפחד ולתת לו את המקום הראוי לו, בצורה כזו נוכל להישאר יציבים ולהתמודד עם הפחד בצורה נכונה!

מומלצים