• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

שלוש עקרונות ביציאה מהישיבה

הרב אליקים לבנון

שיעורו של הרב אליקים לבנון, על שלושת העקרונות החשובים כשיוצאים מהישיבה: מימוש הקניין האישי שנקנה בישיבה, הקניין המשפחתי שנקנה בתקופה זו והצבת מטרות והוצאתן לפועל בחיים. הועבר במסגרת יום עיון למסיימי הישיבה, אלון מורה, קיץ תש"פ.

מומלצים