• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב נתניאל חייט

הסכנות והפתרונות ביציאה מהישיבה

הרב נתניאל חייט

שיעורו של הרב נתניאל חייט, על ההתמודדויות שביציאה מהישיבה. הועבר במסגרת יום עיון למסיימי הישיבה, אלון מורה, קיץ תש"פ.

מומלצים