• israel

empty label

הרב יקי סביר

קצת קשה אז פטור?! טורח במצוות סוכה

הרב יקי סביר

האם גם טורח מרובה במצוות סוכה זה סיבה מספקת לפטור? ומה ההבדל בין טורח לצער הועבר בחול המועד סוכות תש"פ בסוכת בית הכנסת רחמי תרצה באדיבות ועדת תרבות תורנית אלון מורה.

מומלצים