• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת חוקת - התבגרות

הרב דוד אמיתי

דור המדבר הוא דור שצריך לדאוג לו לכל- למים, לאוכל וכו' , לעומת זאת דור הנכנסים לארץ ישראל צריך לקבל על עצמו אחריות, דבר שגורם לעמם ישראל לגדול.

מומלצים