• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

תיקון הברכות והתפילות חלק ב'

הרב צבי גולדפישר

דוד תיקן 100 ברכות בכל יום , מה הקשר של אנשי כנסת הגדולה לתקנת הברכות והתפילה אחריו? ו2 סיבות מדוע בכלל היה צורך לתקן אותם?

מומלצים